(1)
Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?. PRB 2012, 81, 7-16.