(1)
Kalenda Česlovas; Radavičienė N. 2002–2011 M. „PROBLEMOSE“ (T. 61–80) IŠSPAUSDINTŲ STRAIPSNIŲ RODYKLĖ. PRB 2011, 80, 187-203.