(1)
Aleksandravičius P. TOMO AKVINIEČIO SIEKIS ĮVARDYTI AMŽINYBĘ. PRB 2011, 79, 153-167.