(1)
Stoškus M. POLITIKOS MOKSLO ATSIRADIMO FILOSOFINĖS PRIELAIDOS. PRB 2011, 79, 115-128.