(1)
Bikauskaitė R. RŪPESTIS IR PILIETIŠKUMAS. PRB 2011, 79, 15-27.