(1)
Luks L. FILOSOFIJA IR LITERATŪRA: DVI SUSILIEJIMO KRYPTYS. PRB 2010, 78, 125-142.