(1)
Šerpytytė R. HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS „LIETUVIŠKĄJĄ“ TAPATYBĘ. PRB 2010, 78, 52-61.