(1)
Kabelka G. BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA I. PRB 2013, 84, 7-20.