(1)
Bujokas J. REDUKCINIS EMPIRIZMAS – METODOLOGIJA AR EPISTEMOLOGIJA?. PRB 2012, 78-88.