(1)
Kant I. ANTROPOLOGIJA PRAGMATINIU POŽIŪRIU (ištrauka). PRB 2010, 77, 177-198.