(1)
Plečkaitis R. PASKUTINĖ I. KANTO PASKELBTA KNYGA. PRB 2010, 77, 174-176.