(1)
Dagys J. PATNEMIŠKASIS ANTISKEPTIKAS, VERSIJA 3.00: NAUJI PAVIDALAI – SENI REZULTATAI. PRB 2010, 77, 39-48.