(1)
Šerpytytė R. NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA. PRB 2010, 77, 7-14.