(1)
Žukauskaitė A. SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE. PRB 2009, 76, 39-51.