(1)
Mažeikis G. L. KARSAVINO ISTORIOSOFINIS MESIANIZMAS IR EURAZIJOS IDĖJA. PRB 2008, 73, 25-41.