(1)
Barevičiūtė J. K. STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė Vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as. PRB 2007, 72, 224-233r.