(1)
Vidauskytė L. Moderni Ir Postmoderni tikrovės Sampratos: Kanto Ir Borgeso požiūriai į Emanuelį Swedenborgą. PRB 2007, 72, 214-223.