(1)
Gutauskas M. Skirtumo Tarp Sokrato Ir Sofisto Kvestionavimas: Filosofinis Dialogas dalykiškumo Ir Galios Aspektais. PRB 2007, 72, 201-213.