(1)
Briedis M. Dievo Refleksija M. Heideggerio Filosofijos sąvokomis XX amžiaus Protestantų Teologijoje. PRB 2007, 72, 75-86.