(1)
Luks L. Negatyvi Nuotaika Kaip Vienintelis Ontologinio Patyrimo Lokusas. PRB 2020, 98, 83-93.