(1)
Radavičienė N. Kultūros Hermeneutikos Profiliai. PRB 2020, 146-147.