(1)
Kačerauskas T.; Keciorytë V. KALBA IR FILOSOFIJA. PRB 2007, 71, 189-191.