(1)
Barevičiūtė J. K. EPISTEMOLOGIJOS IR POLITINĖS FILOSOFIJOS PROBLEMOS AKADEMINIAME DISKURSE. PRB 2007, 71, 171-175.