(1)
Kalenda Česlovas. HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS. PRB 2007, 71, 134-140.