(1)
Barevičiūtė J. K. ÉLAN VITAL IR SIMULIACIJOS FENOMENO SANTYKIS: H. BERGSONAS, J. BAUDRILLARD’AS. PRB 2007, 71, 91-102.