(1)
Žukauskaitė A. Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o Ir Félixo Guattari Knygos Kas Yra Filosofija? Vertimas. PRB 2022, 101, 137-141.