(1)
Šaulauskas M. P. APIE PAMATINĘ SKAIČIAVIMO IR GALVOJIMO DERMĘ. PRB 2014, 85, 186-188.