(1)
Kurlavičiūtė G. Dvi Ankstyvosios konfucinės Etikos Interpretacijos. PRB 2014, 86, 217-220.