(1)
Mickevičius T. N. Disertacija Apie Aristotelio Filosofijos Svarbą Heideggerio mąstyme. PRB 2014, 86, 211-213.