(1)
Narušytė A. Tikroji Apokalipsė Yra Kasdienybė. PRB 2014, 86, 188-194.