(1)
Bartninkas V. Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas. PRB 2014, 86, 127-138.