(1)
Baranova J. Antoninas Artaud Ir Gilles’io Deleuze’o Modernaus Kino Filosofija. PRB 2014, 86, 83-97.