(1)
Rostovskytė A.; Bielskis A. Žmogiškosios būties prasmės Problema Jeano-Paulo Sarte’o Filosofijoje. PRB 2014, 86, 44-53.