(1)
Kańćerauskas T. Apie Demokratijos Ir Prievartos Nuotykius. PRB 2006, 124-128.