(1)
Žukauskaitė A. Demokratijos pažadas. PRB 2006, 28-35.