(1)
Keciorytė V. MOKSLAS IR FILOSOFIJA ŽMOGAUS PASAULYJE. PRB 2006, 70, 198-201.