(1)
Klibavičius D. FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS. PRB 2006, 70, 186-190.