(1)
Sniadeckis J. APIE MATEMATINĮ MĄSTYMĄ. PRB 2006, 70, 165-175.