(1)
Rubavičius V. POSTMODERNUSIS SUPREKINIMAS: K. MARXO IR M. HEIDEGGERIO KONCEPCINIAI „RĖMAI“. PRB 2006, 70, 149-159.