(1)
Dagys J. FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?. PRB 2006, 70, 113-125.