(1)
Kalenda Česlovas. ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS. PRB 2006, 70, 70-79.