(1)
Norkus Z. GAMTOTYROS PAŽANGOS PROGNOZIŲ EPISTEMOLOGINĖS PRIELAIDOS. PRB 2006, 69, 9-26.