(1)
Kalenda Česlovas. EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS. PRB 2005, 68, 135-147.