(1)
Čiurlionis J. P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA. PRB 2005, 68, 101-108.