(1)
Pruskus V. KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI. PRB 2005, 68, 41-50.