(1)
Stoškus K. A. M. FOUCAULT „FILOSOFINIS JUOKAS“ IR BEVILTIŠKAS NENORAS BŪTI ŽMOGUMI. PRB 2005, 68, 9-31.