(1)
Martinkus A. „METAFIZINIŲ TYRINĖJIMŲ“ AKIRATYJE – KRIKŠČIONYBĖ. PRB 2005, 67, 136-138.