(1)
Droblytė P. ETINĖS VERTĖS ŠALTINIO PAIEŠKOS: I. KANTAS IR M. NUSSBAUM. PRB 2005, 67, 109-117.