(1)
Pruskus V. KULTŪRINIO KAPITALO RAIŠKOS YPATUMAI. PRB 2005, 67, 48-62.