(1)
Stoškus K. Naujų Meno Tyrimo Metodų ieškojimai. PRB 2015, 35, 91-92.